Cadangan Membina Dan Menyiapkan 300 Unit Rumah Bandar Fasa 2 Pakej 3 Di Atas Sebahagian Lot 8664 Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Selangor

Client

TPPT Sdn Bhd

Completion Date

18.05.2015